Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Amsterdam, 23 mei 2008 – Vanaf vandaag biedt Milieudefensie omwonenden die bouwplannen voor varkensflats willen voorkomen op het internet een steuntje in de rug. De nieuwe website www.stopveefabrieken.nl biedt bezorgde burgers tips om succesvolle acties en procedures te voeren.

Vorig jaar opende Milieudefensie het landelijk meldpunt varkensflats voor omwonenden van geplande megastallen. Het meldpunt was een reactie op het volledig ontbreken van informatie over bouwplannen bij de overheid.
Inmiddels zijn via het meldpunt 75 verschillende bouwlocaties in kaart gebracht. Samen zijn ze goed voor 800.000 varkens en 5 miljoen kippen.
Lokale uitschieters zijn de dorpen Vroomshoop in Overijssel (drie
etagestallen met in totaal 65.000 varkens), Middenmeer in Noord-Holland (1.620.000 slachtkuikens op één locatie) en Grubbenvorst in Limburg (1.300.000 kippen en 35.000 varkens op meerdere verdiepingen).

Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie: 'De golf bouwplannen dreigt te leiden tot een ongekende industrialisering van de veehouderij. Een gemiddelde varkenshouderij heeft nu ongeveer elfhonderd varkens.
Duidelijk is dat realisering van de geplande megastallen landschap en milieu zal schaden. De enorme gebouwen passen qua maat en schaal niet in het landelijk gebied. Bovendien zullen vele vrachtwagens met voer, mest en slachtvee over landweggetjes gaan denderen.'

Dat de geplande veefabrieken op maatschappelijke weerstand stuiten blijkt ook uit de burgerinitiatieven die inmiddels in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg over dit onderwerp zijn opgestart. Van Eck: ‘Zo lang de overheid zich nog doof en blind houdt voor de bezwaren uit de samenleving is het belangrijk dat steeds meer mensen zich tegen de bouwplannen verzetten. Milieudefensie biedt graag steun aan mensen die
opkomen voor landschap en leefmilieu. De samenleving wil géén dieren in enorme industriecomplexen, maar vraagt juist om een verbetering van milieukwaliteit en dierenwelzijn.’

Verontruste buurtbewoners vinden op de website www.stopveefabrieken.nl informatie die voor hen van belang is. Toegankelijke achtergrondinformatie wordt geboden onder de kop ‘varkensflats voor dummies’. Verder geeft Milieudefensie adviezen over hoe met actie, lobby of procedures de bouwplannen verijdeld kunnen worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel