Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Stichting Vrije Recreatie (SVR) maakt zich zorgen over de toekomst van het platteland. "Uit onderzoek van de Wageningen UR blijkt dat in de komende jaren steeds meer klein boeren zullen moeten stoppen en dat daar megabedrijven voor in de plaats komen", aldus SVR. De organistie voor boerencampings vreest voor Franse toestanden in Nederland; een leeggelopen en verrommeld platteland.

De SVR pleit voor een functiewijziging van het platteland, waarbij boeren en burgers worden gestimuleerd om naast het agrarische bedrijf ook andere activiteiten te ontplooien. De organisatie denkt aan natuurbeheer, landschapsbeheer, recreatie, educatie of zorg en dienstbaarheid.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 4-6-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel