Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

31 juli 2007 . In Noord-Brabant en Limburg mag de pluimvee- en varkensstapel de komende tien jaar worden uitgebreid. Theo Janssen, in het verleden werkzaam voor het Staatbosheer, is verbaasd daarover.

Hij schreef het boek, Reizen door de oude Peel, over de invloed van de intensieve veehouderij op ruimte en milieu.

Als districtshoofd Natuurbehoud en Terreinbeheer in Noord- Limburg bij het Staatsbosbeheer, volgde ik de invloeden van de intensieve veehouderij. Het is in mijn ogen een onbegrijpelijk besluit van landbouwminister Gerda Verburg dat zij wederom de mogelijkheid geeft voor uitbreiding van de veestapel.

Op 2 november 1984 kwam toenmalig landbouwminister Braks met het wetsvoorstel dat beoogde de verdere groei van de veestapel aan banden te leggen. Het effect van deze interimwet viel tegen. Omdat er nog vele aanvragen voor vergunningen in de pijplijn zaten, ging de groei door. De belangrijkste winst van de interim-wet is volgens Braks dat deze de weg heeft geplaveid voor de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming.

Limburg plaatste verspreid over de provincie regenmeters, waarin maandelijks de neerslag werd gemeten en de daarin voorkomende chemische verbindingen. Eigenhandig heb ik de waarden van deze elementen omgezet in kilo’s deposities per hectare. Op basis hiervan vond ik het antwoord op de vraag, waarom in Noord-Limburg een zwaveldioxidegat is. De lucht in deze streek heeft de laagste concentratie van zwaveldioxide van Nederland.

Steeds bleek dat het aantal eenheden ammonium en zwaveldioxide in de regenmeters in Ysselsteyn in een verhouding van 2:1 was. De conclusie werd getrokken dat ammoniak, (NH3) een grote affiniteit heeft zich te verbinden met sulfaat (H2SO4), dat in de regen als een verbinding ammoniumsulfaat (NH4)2 SO4 neerslaat.

Aangetoond kon worden dat bij het uitrijden van drijfmest in de winter de depositie van ammoniumsulfaat het dubbele was van de hoeveelheden in de zomer. De verplichting drijfmest direct onder te werken of te injecteren was hierop gegrond.

Je kunt stellen dat ten gevolge van de mestwetgeving de depositie van ammoniak sterk is teruggedrongen. Op grond van de vitaliteitskenmerken kunnen wij stellen dat de bossen in de Peel tegenwoordig een gezonde indruk geven. Daarom is het onbegrijpelijk dat minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit Gerda Verburg nu de pluimvee- en varkensstapel opnieuw laat uitbreiden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel