Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Innovatienetwerk van het ministerie van LNV werkt samen met een groep varkenshouders aan een plan voor een agrocentrum waarin de varkenshouderij, een bio-energiecentrale, een slachterij en toeleverende bedrijven samen komen.

Als vestigingslocatie zijn vooralsnog voorzichtig Groningen en West-Brabant in beeld. Dat zei Jan de Wilt van het Innovatienetwerk tijdens het Nationaal Platform Megastallen in Nederland, een congres dat vandaag in Arnhem werd gehouden. Volgens De Wilt komen het plan voor het agrocentrum van het groepje varkenshouders en zijn er al belangrijke stappen gezet op het gebied van onder meer financiering. De betrokken ondernemers hopen over ongeveer drie jaar met de realisatie van hun plan te beginnen.

Het agrocentrum moet een duurzaam veehouderijsysteem worden, waarbij onder meer afvalstromen optimaal benut worden, het dierenwelzijn zo goed mogelijk is en milieuschade beperkt wordt. Het gaat om een gesloten varkensbedrijf met ComfortClass elementen en zonder ingrepen.

Op het congres werd wat betreft gesloten varkensbedrijven uitgegaan van minimaal 900 zeugen (met 2.600 biggen) en 6.300 vleesvarkens. Of het agrocentrumplan van het netwerk daarvan uitgaat, bleef nog onduidelijk. Bij aanvang van het congres in schouwburg Musis Sacrum voerde Milieudefensie actietegen de komst van megastallen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Margje de Graaff, 18-6-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel