Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders onderzoekt samen met wetenschappers en het bedrijfsleven de mogelijkheden naar het zogenoemde kraken van mest.

De NVV mikt erop dat de uitkomst leidt tot een nieuwe toepassing van mestmineralen voor bijvoorbeeld de bouwsector. Via de techniek van het kraken van mest willen de partijen varkensmest zodanig behandelen dat de duurzame mineralen uit de mest gehaald kunnen worden, waardoor ze voor andere doeleinden bruikbaar worden.

De NVV verwacht de mineralen uit de gekraakte mest in te kunnen zetten als grondstof voor energieproductie of de bouw. "De methode is heel duur maar als het product dat je maakt meer opbrengt, is dat geen probleem. Fosfaat wordt wereldwijd schaars, waardoor het zeker de moeite waard is om de mogelijkheden te onderzoeken", aldus mestspecialist Harry Bloemenkamp van de NVV. "Voorwaarde van deze vorm van mestverwerking is dat het product geld moet opleveren."

Voorlopig is het kraken van mest nog in de ontwikkelingsfase. In Frankrijk worden er al proeven mee gedaan. Met welke partijen de NVV samenwerkt, wil de bond niet kwijt.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 24-7-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel