Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP in Provinciale Staten van Limburg is zeer benieuwd naar de visie van het provinciebestuur op de organisatievorm van Klavertje 4. Volgens een recent rapport zou de vorming van een "overheids-nv" noodzakelijk zijn voor het slagen van het agro-logistieke centrum bij Venlo.

De SP wil tijdig weten hoe het college van Gedeputeerde Staten tegen genoemd advies aankijkt, omdat zogenaamde Publiek-Private Samenwerking (PPS) riskant kan zijn. Vorig jaar nog leidde onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een PPS-constructie (met betrekking tot het tuinbouwkassengebied Californië) tot een bestuurlijke rel rondom transacties van percelen bij Grubbenvorst. Om zulke excessen in de toekomst te voorkomen stelde de provincie een toetsingskader "Attentiepunten PPS" op. "Bezint eer ge begint is de strekking daarvan", zegt SP-Statenlid Rob Janssen: "Op het moment dat bijvoorbeeld de risico's te groot worden of het publiek belang in het geding komt, moet je gaan oppassen. Dat staat allemaal in de PPS-notitie van de provincie en het is ook goed dat dat er staat. Ik wil de provincie nu al aansporen om bij haar afweging wel of geen PPS, scherp te letten op de voorwaarden zoals ze die zelf heeft geformuleerd".

SP-fractie Horst aan de Maas
De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft al eerder kritische kanttekeningen geplaatst bij de PPS-constructie, zoals die bij Californië BV bestaan. En de Raad van State is eveneens kritisch over de constructie (zie bijlage). Reden genoeg volgens de SP om terughoudend te zijn met dit soort constructies.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel