Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Als eerste provincie in Nederland komt Groningen met een verbod op zeer grote veehouderijen.

Volgens Gedeputeerde Staten van Groningen zullen geen vergunningen meer worden gegeven voor het beginnen van nieuwe ,,megalomane veehouderijen die de menselijke maat te boven gaan''. Het plan staat in een ontwerp voor een nieuw provinciaal omgevingsplan, zo maakte een woordvoerder van de provincie Groningen vandaag bekend.

Met het nieuwe beleid wil de provincie voorkomen dat grote kapitaalkrachtige bedrijven uit andere delen van het land, met een industriële aanpak van deze bedrijfstak, zich in Groningen gaan vestigen. Bestaande varkenshouderijen en vleeskuikenbedrijven in Groningen mogen binnen bepaalde grenzen nog wel uitbreiden.

Met de maatregel wil de provincie Groningen ook bestaande familiebedrijven beschermen. Verder vindt de provincie dat de 'superveehouderijen' het landschap aantasten en dat de vele veetransporten er naar toe de plattelandswegen beschadigen.

Uit navraag bij de bevolking door de provincie is gebleken dat veel mensen het belangrijk vinden om het eigene van hun woonomgeving te behouden. Daarom moet in de toekomst ook 'verrommeling' van het landschap worden voorkomen, stelt Groningen. Woningbouw en agrarische schaalvergroting moeten woren ingepast in het landschap en passen in de authentieke bebouwingskenmerken van dorpen.

CDA en VVD hekelen het voornemen van Groningen geen nieuwe intensieve veehouderijen toe te staan, maar zeggen daar niets tegen te kunnen ondernemen. De provincies mogen hier zelf over beslissen, benadrukken zij. "Ik vind het jammer en vanuit het oogpunt van milieu niet nodig", zegt parlementariër Ger Koopmans (CDA), die eerder dit jaar nog benadrukte dat het aan de gemeenten (en de provincies) zelf was, of zij wel of niet ruimte wilden maken voor megastallen. "Dit is korte-termijnpolitiek. Maar tegelijkertijd is het ons standpunt dat lokale overheden hun eigen lijn bepalen." Koopmans benadrukt dat er dan wel in de landbouwontwikkelingsgebieden in reconstructieprovincies voldoende ruimte voor veehouderijen moet zijn. "Daar heb ik zorgen over."

VVD'er Janneke Snijder sluit zich aan bij Koopmans. "Provincies voeren de regie", zegt zij. "Maar ik vind het wel verbazingwekkend dat je boeren die voor de wereldmarkt produceren belemmeringen opwerpt. De vraag is of ze straks ook melkveehouderijen de pas gaan afsnijden."

Hoogleraar Rob van der Heijden van de Radboud Universiteit vindt het voornemen van Groningen opvallend. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening biedt provincies de mogelijkheid bepaalde activiteiten te verbieden, maar de meeste regionale overheden zijn daar zeer terughoudend mee. "Deze wet moet zijn weg nog vinden", zegt hij. "Veel provincies willen eerst voorzichtig aftasten."

(Bron: ANP, 16-8-'08 en Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 19-8-'08)

Behoud de Parel