Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De veehouderij moet met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties in gesprek over schaalvergroting en intensivering.

Dat moet leiden tot "een nieuwe balans". Dat antwoordt minister Gerda Verburg (LNV) op vragen van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren over de plannen voor de bouw van megavarkensstallen. Verburg ziet voor zichzelf en milieuminister Jacqueline Cramer een stimulerende rol.
[img_assist|nid=73|align=right]
Verburg stelde zich tot dusver op het standpunt dat gemeenten en provincies moeten oordelen over de komst van de megastallen. Recent zei ze dat inmenging door het rijk onfatsoenlijk zou zijn, omdat de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het platteland net is gedecentraliseerd.

Volgens de minister kunnen gemeenten hoge stallen niet tegenhouden, als het bestemmingsplan daar niets over zegt. Anderzijds kan het rijk, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, ingrijpen als nationale belangen in het geding zijn. Of dat zo is wordt onderzocht. Verburg en Cramer hebben deskundigen advies gevraagd over de landschappelijke inpassing van megastallen. Dat wordt in november verwacht. Verburg laat ook de kosten en baten van de intensieve veehouderij in kaart brengen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 26-10-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel