Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een falend aan- en afvoerbeleid is de belangrijkste oorzaak van ziekte-insleep op SPF-bedrijven. Dat concludeert het kennisnetwerk 'SPF, hoe voorkom ik ziekte-insleep', aangesloten bij het netwerk Verantwoorde Veehouderij van Wageningen UR. SPF staat voor Specific Pathogeen Free. Het zijn varkens met een hoge gezondheidsstatus doordat ze vrij zijn van bepaalde ziektekiemen. Dierenarts Marrina Schuttert adviseert om in varkensdichte gebieden toch een noodscenario klaar te hebben liggen om de dieren te vaccineren. Mede omdat het kwijtraken van ziekten in sommige gevallen alleen kan door herbevolking van de stallen.

"Aanvoer van dieren vormt het grootste risico", aldus Schuttert van het Veterinair Centrum in Someren. "In varkensdichte gebieden is de overbrenging van ziektekiemen via de lucht en ongedierte groter dan in varkensarme gebieden."

Transportmiddelen vormen ook een bron van besmetting voor SPF-bedrijven. "Er zijn ziektekiemen die kunnen overleven bij lage temperaturen in vochtige omstandigheden. Zorg er dus voor dat een vrachtwagen droog is. Contact met de wagen op zich vormt een risico op kruisinfectie op laadplaatsen, waardoor het verstandig is de varkens niet in contact te laten komen met de vrachtwagen door het gebruik van een loading bay," aldus Schuttert, die ook SPF-bedrijven adviseert.

Vuile materialen en medewerkers die niet volledig schoon werken vormt ook een risico op ziekte-insleep. "Zorg ervoor dat medewerkers geen contact met andere varkensbedrijven hebben en dat ze geen persoonlijke bezittingen zoals een GSM of een horloge mee de stal in nemen", adviseert Schuttert.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 20-8-'08)

Behoud de Parel