Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tot nu toe 25 mensen gaan – via hun rechtsbijstandsverzekering – gezamenlijk procede-ren tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Zij hebben zich op initiatief van Behoud de Parel georganiseerd. In overleg met verschillende rechtsbijstandverzekerin-gen worden de krachten gebundeld, zodat de financiële – en daarmee de juridische – draagkracht groter wordt en overheden en NGB beter partij gegeven kan worden.

In juli jl. heeft het college van B&W van Horst aan de Maas – na een onderzoek van Blonk Milieu Advies – de conclusie getrokken dat het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie) duurzaam en innovatief is. Op de duurzaamheid valt volgens Behoud de Parel nogal wat af te dingen (óf het bedrijf duurzaam kan produceren hangt sterk af van de besluiten van het management op het moment dat het bedrijf al draait en is daarmee ongewis) en tevens heeft Blonk Milieu Advies geconstateerd dat – naast eventuele winst op landelijke schaal - lokaal meer overlast (stank, ammoniak, toename fijnstof en risico’s voor infectieziekten, omdat een kippen- en varkensbedrijf te dicht bij elkaar liggen) ontstaat. Behoud de Parel heeft eerder al haar verbazing uitgesproken over het feit dat het College van B&W kennelijk de belangen van het bedrijf hoger plaatst dan de bewoners van de eigen gemeente, die met de extra overlast te kampen krijgen.

In een toelichting stelt Paul Geurts, die de organisatie van mensen met een rechtsbijstandsverzekering coördineert, dat de mensen die nu hun krachten bundelen, extra gemotiveerd zijn om zich tegen de komst van het NGB te verzetten. “Zij voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur, die eigenlijk voor hun belangen zou moeten opkomen”, aldus Geurts. Hij gaat er van uit dat zich de komende tijd meer mensen met een rechtsbijstandsverzekering gaan melden om zich aan te sluiten bij het collectief van bezwaarmakers.

Wilt u zich aansluiten bij de bezwaarmakers, heeft u een rechtsbijstandsverzekering die u beschouwt als een "belanghebbende"? Sluit u dan aan bij de groep. Dat kan door een emailbericht te sturen naar info@behouddeparel.nl. Geef door dat u zich aansluit bij de bezwaarmakers en geef uw naam, adres, woonplaats en eventueel uw telefoonnummer door.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel