Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provinciale Staten heeft Vereniging Behoud de Parel uitgenodigd voor een themadag van Provinciale Staten over de Landbouwontwikkelingsgebieden en het NGB. Naast Behoud de Parel zijn uitgenodigd: twee CDA-wethouders (van Horst aan de Maas en Weert), een vertegenwoordiger van Knowhouse, het bedrijf dat de PR verzorgt voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, een ambtenaar van de provincie Limburg, een vertegenwoordiger van de Raad voor het Landelijk Gebied, de voorzitter van het bestuurlijk overleg over LOG's en longarts Adri Lucker, één van de 50 Noord-Limburgse artsen, die via een petitie aan de gemeente Horst aan de Maas hun zorgen kenbaar maakten over de volksgezondheid, indien het NGB zich zou vestigen nabij Grubbenvorst. De oppositiepartijen in Provinciale Staten zetten vraagtekens bij de samenstelling van de sprekerslijst.

SP, VVD, Groen Links, Partij voor de Dieren en D66 missen de namen van deskundigen die objectieve en wetenschappelijke informatie zouden kunnen verschaffen over de effecten van megabedrijven op gezondheid, leefomgeving, milieu, ruimtelijke ordening en dierenwelzijn. Verschillende leden van Provinciale Staten (Van Tulder, Diederen, Wessels, Heijmans, Litjens, Wassenberg) hebben eerder aangeven prijs te stellen op een informatiebijeenkomst waarin deze onderwerpen aan bod zouden komen.

Reden voor de Statenleden twee brieven te sturen naar de voorzitter van de Statencommissie voor het Fysieke domein, de heer Heinrichs. een op 3 september en een op 22 september (waarbij de laatste brief ook ondertekend werd door de coalitiepartijen PvdA en PNL. De partijen, met uitzondering van het CDA, willen objectieve informatie over de aspecten die van belang zijn in de discussies over megastallen. Daarbij moet dan gedacht worden aan milieuaspecten, maar ook de gevolgen die megastallen kunnen hebben voor de volksgezondheid en dierenwelzijn. Het lijkt de partijen bovendien nuttig om een deskundige op het gebied van bestuursrecht en de wet milieubeheer uit te nodigen, omdat in het recente verleden verschillende verleende vergunningen voor intensieve veehouderij zijn vernietigd door de Raad van State.

De themadag zal volgens de ondertekenaars van de brief moeten gaan over de verschillende hierboven genoemde aspecten van megastallen en niet over de politiek-bestuurlijke processen die spelen bij de vestiging van een specifiek bedrijf.

Op 20 mei hebben de fracties van PvdD, SP, VVD en D66 (later ook nog gesteund door Groen Links) per email in een gezamenlijk schrijven gevraagd om een bezoek te kunnen brengen aan een reeds bestaande megastal in Gelderland. Op dit voorstel is geen reactie ontvangen. De fracties vragen de voorzitter van de commissie Fysiek Domein daarom om alsnog te reageren op het gedane voorstel.

Behoud de Parel