Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het zou een goede zaak zijn als (westerse) consumenten meer plantaardige eiwitten, insecten en kweekvlees zouden eten, in plaats van vlees en zuivel. Dat bespaart landbouwgrond, grondstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Dat schrijft Alida Oppers, directeur voedselkwaliteit en diergezondheid van het ministerie van LNV, in een juichend voorwoord bij een informatiedossier van het Consumentenplatform. Dat is een vaste groep betrokken consumenten, die een aantal keren per jaar bijeenkomt om te discussiëren over LNV-aangelegenheden.

Oppers meldt voorts dat LNV dit najaar een dialoog begint over het consumeren van melk, vlees en eieren. Dialoog en platformdiscussie vormen ingrediënten voor de eveneens deze herfst te verschijnen nota over voedsel en consument van minister Verburg.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 16-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel