Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Slachthuizen moeten iemand aanstellen die uitsluitend let op dierenwelzijnsaspecten bij de slacht. Ook moeten ze zorgen dat hun werknemers goed zijn opgeleid en gekwalificeerd. Personeel dat werkt met dieren moet beschikken over een certificaat voor diervriendelijk handelen, dat na maximaal vijf jaar moet worden verlengd. Dat zijn enkele maatregelen die eurocommissaris Androulla Vassiliou (gezondheid en consumentenzaken) gisteren heeft voorgesteld om onnodig lijden van dieren bij de slacht te voorkomen.

Vassiliou wil de huidige slachtrichtlijn, uit 1993, omzetten in een verordening. Die hoeft niet te worden omgezet in nationale wetgeving maar kan direct worden toegepast. De voorstellen uniformeren dierenwelzijnsregels bij de slacht in de EU. Kleine slachthuizen hoeven geen dierenwelzijnsfunctionaris aan te stellen.

Verder moet slachterijen voortdurend in de gaten houden of de verdoving wel effectief werkt. Producenten van verdovingsapparatuur moeten een duidelijke handleiding bijleveren. Twijfelachtige verdovingsmethoden, zoals het waterbad en CO2 bij pluimvee, worden niet verboden bij gebrek aan goede alternatieven.

Vassiliou pleit voor betere planning, toezicht en verslaglegging bij het doden van dieren bij dierziekten. Ze erkent dat massaal ruimen soms niet is te vermijden. De Eurogroup for animals, een Europese dierenbeschermingsorganisatie, juicht de voorstellen toe als een stap vooruit naar een betere omgang met dieren.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 18-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel