Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

10 september 2008 - Verhoog de grondprijzen in het buitengebied met gemiddeld 50 procent en geef alleen subsidie aan regio’s die een einde maken aan het volbouwen van de open ruimte. Dit zijn twee van de vijftien maatregelen die Stichting Natuur en Milieu vandaag presenteert om het bouwen van bedrijven en woningen ‘in de wei’ te stoppen. Minister Cramer heeft het rapport Ruimte op Orde in ontvangst genomen.

De gisteren gepresenteerde plannen van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen maken geen definitief einde aan de verouderde bedrijventerreinen. Daarom gaat Ruimte op Orde verder. De grondprijs in het buitengebied, zeker buiten de Randstad, moet met gemiddeld 50 procent omhoog om binnenstedelijk bouwen relatief goedkoper te maken en de open ruimte te sparen. Dat is aanzienlijk meer dan de 10 procent die de Taskforce voorstelt. Projectontwikkelaars en bedrijven investeren nu eenmaal alleen in herstructurering als dit goedkoper is dan nieuwe terreinen aanleggen. Daarom moet de bouwgrond voor bedrijven en woningen in het buitengebied duurder en schaarser worden.

Natuur en Milieu stelt voor dat Rijk en provincies veel meer sturen met geld: bundel bijvoorbeeld alle (verhoogde) subsidies voor wonen, werken, herstructureren, groen en infrastructuur in regionale fondsen. Maar geef dit geld alleen aan regio’s die goede afspraken hebben gemaakt over samenwerking en daadwerkelijk kiezen voor schaarste, binnenstedelijk bouwen en het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Daarna moeten ministeries en provincies meer afstand houden, zodat samenwerkende gemeenten vrijer zijn in de besteding van het geld.

Meer informatie over 'Prikkels voor efficiënt ruimtegebruik': www.natuurenmilieu.nl/prikkels

(Bron: Natuur en Milieu, 10-09-2008)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel