Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeente Horst aan de Maas bekijkt of het mogelijk is om een meetpunt voor fijnstof naar Grubbenvorst te halen. Daarmee voldoet de gemeente aan het verzoek van Behoud de Parel op korte termijn te reageren op haar verzoek een blijvend meetstation voor fijnstof te plaatsen nabij Grubbenvorst.

Op 13 augustus 2008 schreef Behoud de Parel een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W met het verzoek te komen met een actieplan tegen fijnstof en een beleidsnota voor preventieve volksgezondheid in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Daarnaast werd gevraagd om een meetpunt voor fijnstof in Grubbenvorst. In de gemeenteraad sloten SP en PvdA zich aan bij de verzoeken van Behoud de Parel. Dat heeft nu geleid tot actie van B&W.

De gemeente heeft de provincie gevraagd apparatuur, die de provincie beschikbaar heeft voor het meten van concentraties fijnstof, te plaatsen nabij Grubbenvorst. Dat meldt de Echo van Horst in haar uitgave van donderdag 25 september 2008. In de Echo wordt gesteld dat het meetpunt er vooral moet komen met het oog op de eventuele vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveld.

André Vollenberg, in een commentaar op het artikel in de Echo: "We hebben van de gemeente nog geen reactie ontvangen op onze brief. Maar dat zijn we wel gewend ondertussen. Voor ons is het goed nieuws dat de gemeente tegemoet wil komen aan ons verzoek. Alleen: de apparatuur is niet alleen bedoeld voor het meten van fijnstof dat het NGB in grote mate gaat produceren, maar ook de fijnstof die afkomstig is van al die andere ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, zoals de Zandverwerkingsinstallatie aan de Maas, de uitbreiding van de veiling, de komst van de Floriade en bedrijventerrein Trade Port Noord, de tuinbouwkassen op Californië en ga zo maar door. Als al die plannen gerealiseerd worden, trekt dat ook nog eens enorm veel verkeer, één van de grootste producenten van fijnstof. En dat wordt dan ook nog eens versterkt door een nieuwe autoweg, Greenportlane, die ze ons door de strot willen duwen...".

Behoud de Parel wacht af of de gemeente ook in gaat op haar andere verzoeken: een actieplan tegen de fijnstofproductie en een preventief gezondheidsbeleid in relatie tot de genoemde plannen.

Behoud de Parel