Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Inspecteurs van milieuminister Jacqueline Cramer zullen bezwaar maken tegen het verlenen van vergunningen aan veebedrijven als zij vermoeden dat deze niet aan de voorwaarden voldoen. Dat is nodig om uitvoering van de Europese IPPC-richtlijn te versnellen, schrijft zij aan de Tweede Kamer. De richtlijn heeft als doel milieuverontreiniging door de industrie en grote intensieve veehouderij tegen te gaan. Alleen als bedrijven de best beschikbare technieken gebruiken, krijgen ze een milieuvergunning. Eerder dit jaar tikte Brussel Nederland op de vingers omdat de richtlijn onvoldoende is uitgevoerd.

Dat komt omdat gemeenten grote achterstanden hebben met het aanpassen van vergunningen aan de nieuwe regels. Cramer liet daarom de Vrom-Inspectie extra controles uitvoeren om het proces waar mogelijk te versnellen. Die hebben effect. Destijds voldeed 80 procent van de vergunningen aan de richtlijn. Nu is dat 84 procent.

Cramer gaat daarom door met deze aanpak. Op sommige punten wordt die geïntensiveerd. Dat doet zij met name door haar inspecteurs opdracht te geven bezwaar te maken tegen de verlening van een vergunning als deze in haar ogen ten onrechte is verleend.

De Europese Commissie werkt ondertussen aan een herziening van de
IPPC-richtlijn. Ze wil meer bedrijven onder de richtlijn laten vallen en stelt nieuwe eisen aan de rapportage. Cramer is bang dat dit tot veel extra administratieve lasten voor bedrijven zal leiden.

In Nederland vallen zo'n 2.500 bedrijven onder de richtlijn. Het gaat om bedrijven met meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 kippen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 24-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel