Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het antibioticumgebruik in de veehouderij is in 2007 met 9 procent toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van de brancheorganisatie voor diergeneesmiddelensector Fidin. De gegevens zijn gebaseerd op verkoopcijfers.
In 2007 werd in totaal 590.000 kilo werkzame stof antibiotica verkocht aan dierenartsen, 47.000 kilo meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de antibiotica, ongeveer 90 procent, bestaat uit middelen die gebruikt worden voor koppelmedicatie zoals premixen, topdressings en drinkwatermedicatie. De toename in het gebruik betreft vooral de orale toepassing van middelen die worden ingezet bij de bestrijding van PIA bij varkens en clostridium en darmziekten bij kalveren.

Volgens Fidin is een deel van de stijging te verklaren uit voorraadvorming bij dierenartsen in verband met prijsstijgingen. "Het verkoopvolume was in het vierde kwartaal van 2007 aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren, terwijl het gemeten volume in het eerste kwartaal van 2008 aanzienlijk lager blijkt te zijn", aldus Frederik Schutte van Fidin.

Een tweede mogelijke oorzaak is volgens Fidin de schaalvergroting in de veehouderij, waardoor een toename van infectiedruk ontstaat van ziekten als luchtweg- en darmaandoeningen. In Engeland daalde in 2007 het antibioticumgebruik met 4 procent naar 388.000 kilo werkzame stof. In Denemarken nam het gebruik in 2007 met 5 procent toe tot 121.000 kilo werkzame stof. Van de andere Europese landen zijn geen gegevens over 2007 bekend.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 23-9-'08)

Aanvullend commentaar:
Het artikel in het Agrarisch Dagblad spreekt over oraal gebruik oftewel de preventieve manier van antibiotica geven. In Nederland hebben we 11,6 miljoen varkens en wordt 590.000 kilo antibiotica gebruikt. Denemarken heeft 25 miljoen varkens (meer dan het dubbele van Nederland) en gebruikt 121.000 kilo antibiotica. Nederland gebruikt dus met veel minder varkens bijna het 10 voudige van Denemarken en dat PREVENTIEF.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel