Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas organiseert een bijeenkomst over landelijke inpassing van het NGB in LOG Witveld. De gemeente realiseert zich dat er nog verschillende procedures lopen en dat in dit stadium nog niets te zeggen valt over de uitkomst daarvan, maar dat ze vooruitlopend daarop toch maar alvast met alle partijen de plannen verder wil ontwikkelen. Behoud de Parel wijst een uitnodiging af.

De vereniging zegt verbaasd te zijn over de uitnodiging, omdat ze in eerdere gesprekken met wethouder Litjens duidelijk heeft gemaakt niet in te zullen gaan op het verzoek om te praten over “als-dan”situaties. Behoud de Parel wijst er op dat ze deel gaat nemen aan juridische procedures tegen de komst van het NGB en dan moeilijk op een ander front alvast wel instemt met de komst. Het overleg over de inpassing in het LOG Witveld dient volgens de vereniging na de procedures plaats te vinden. Ook al omdat tijdens de procedures de eisen aan het bedrijf kunnen worden bijgesteld en dan moeten de inpassingsplannen weer gewijzigd worden.

Behoud de Parel wijst er op dat de gemeente de standpunten van de vereniging kent en zou moeten weten dat ze landschappelijke inpassing onmogelijk acht. De vereniging heeft het idee dat Behoud de Parel alleen maar uitgenodigd wordt om de indruk te wekken dat de gemeente een en ander democratisch wil uitvoeren. In de praktijk, zo stelt de vereniging, luistert Litjens niet naar – bijvoorbeeld - Behoud de Parel en ziet hij die slechts als “decorum”.

Ook twijfelt Behoud de Parel aan de onafhankelijkheid van voorzitter Albert Kersten. De heer Kersten heeft in een aantal overlegbijeenkomsten met (onder andere) wethouder Litjens een ge-zamenlijke missie geformuleerd m.b.t. de uitvoering van de reconstructie. Van die “missie” is hij mede de “vader”, aldus de vereniging. Daarnaast is de heer Kersten actief CDA-lid. Behoud de Parel stelt in haar brief vast dat het CDA zich tot nu toe op alle niveaus (regering, Gedeputeerde Staten en in raad en college van Horst aan de Maas) als een hartstochtelijke belangenvertegenwoordiger vóór megastallen opstelt.

Tenslotte verzoekt Behoud de Parel de gemeente de gesprekken in het openbaar te houden en verslagen ervan wereldkundig te maken. De openheid en transparantie is daar volgens de vereniging mee gediend.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel