Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Reclame Code Commissie (RCC) wijst de klacht van Wakker Dier tegen een advertentie uit de kipcampagne van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) gedeeltelijk van de hand. De commissie is het echter met Wakker Dier eens dat één zin uit de campagne, 'kip is 100% ok', misleidend is.

De RCC oordeelt in de uitspraak dat de gemiddelde consument door de campagne het idee zou kunnen krijgen dat het eten van kip geheel zonder risico’s is. Dit is volgens de RCC onjuist gezien besmettingen met salmonella en campylobacter en daardoor misleidend en oneerlijk. De commissie wijst de rest van de klacht, dat de campagne in strijd is met goede smaak en goede zeden, af.

Het PPE gaat niet in beroep omdat het betreffende onderdeel van de campagne al is afgerond. Het productschap is het echter niet eens met de uitspraak, omdat de bedoelde advertentie zich op bedrijven richt en niet op consumenten.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Margje de Graaff, 29-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel