Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Landbouwminister Gerda Verburg laat drie alternatieven voor het doden van eendagskuikens nader onderzoeken. Dat is de uitkomst van een representatief opinieonderzoek via internet naar maatschappelijk aanvaardbare alternatieven. De deelnemers vonden de volgende drie opties acceptabel: het seksen van broedeieren; het beïnvloeden van de geslachtsvorming van het ei door omgevingsfactoren zoals licht; herkenning van het geslacht met een oplichtend eiwit via genetische verandering.

"De laatste optie lijkt mij het meest geschikt", denkt Jan Brok, secretaris van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. "Je moet zorgen dat je eieren voor ze de broedmachine in gaan, kunt scheiden. Anders krijg je toch de discussie wanneer het een embryo is en wanneer een kuiken. Je beëindigt toch een leven. Een oplossing moet bovendien haalbaar zijn, ook in grote aantallen." Minister Verburg wil dit binnen een jaar laten onderzoeken. Daarna wil ze een 'maatschappelijk dialoog' over de opties organiseren.

De ondervraagden kregen tien alternatieven voorgelegd, inclusief het huidige doden van haantjes. Zo’n 1.200 mensen stuurden een volledige vragenlijst in. Ook waren er groepsgesprekken. In Nederland worden jaarlijks 30 miljoen eendagskuikens gedood. De Kamer sprak onlangs uit dat het seksen van broedeieren snel praktijkrijp moet worden gemaakt. Volgens deskundigen duurt dat zeker vijf jaar.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 7-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel