Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het ammoniakgat is grotendeels opgelost. Dit blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL - vroeger het Milieu- en Natuurplanbureau).

Het grootste probleem is dat op de verkeerde plaatsen is gemeten. Het ammoniakgat is het verschil tussen de gemeten en de berekende gemiddelde ammoniakconcentratie. Het lijkt aannemelijk dat de gemeten concentratie altijd de meest precieze is. Dat is echter niet zo als op de verkeerde plekken wordt gemeten. Onderzoekers van het PBL maten te vaak in gebieden met een gemiddeld hoge ammoniakconcentratie en middelden dat uit naar een landelijk beeld. Met behulp van het landelijk meetnet luchtkwaliteit kon het beeld worden hersteld.

De landelijk gemiddelde berekende concentratie was vorig jaar 4,9 microgram per kuub lucht, de (verkeerd) gemeten concentratie bedroeg 8,3 microgram. Tachtig procent van het ammoniakgat kan zo worden verklaard, 15 procent door een lagere depositie dan aangenomen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Klaas van der Horst, 23-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel