Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ruim de helft van de aanvragers van subsidie voor co-vergisting heeft haar verzoek ingetrokken. Veel ondernemers vinden het subsidiebedrag te laag, zo blijkt uit antwoorden van economieminister Maria van der Hoeven op vragen van Bas van der Vlies (SGP).

Sinds de invoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) eerder dit jaar hebben 39 ondernemers een verzoek voor subsidie op co-vergisting ingediend. Daarvan zijn er 9 goedgekeurd, 3 afgewezen en 5 nog in behandeling. De overige aanvragers hebben zich teruggetrokken.

Volgens sectormanager veehouderij Hans van den Boom van Rabobank is dat niet vreemd. Het steunbedrag van 12 cent per kilowattuur is volgens hem veel te laag. "Het is echt noodzakelijk dat er geld bijkomt om tot rendabele investeringen te komen", zegt hij. "Ik hoef mijn klanten daar niet van te overtuigen; die komen zelf wel tot die conclusie."

De invoering van de SDE-regeling leidde destijds tot politieke commotie. Een meerderheid Tweede Kamer, onder leiding van Van der Vlies, ging aanvankelijk niet akkoord met het voorgestelde subsidiebedrag en een botsing met Van der Hoeven dreigde. Uiteindelijk slaagde de minister er in een deel van het parlement toch te overtuigen.

In een reactie zei Van der Vlies gisteren dat nu blijkt dat hij 'meer gelijk had dan toen werd gedacht'. Hij benadrukt dat het nog maar de vraag is of de 9 goedgekeurde projecten ook daadwerkelijk doorgang zullen vinden. Hij hoopt dat het overgebleven geld wel voor co-vergisting beschikbaar blijft.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 23-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel