Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De 48 landbouwontwikkelingsgebieden in de provincie Noord-Brabant zijn veel te klein om megaveehouderijen fatsoenlijk te kunnen herbergen. Dat stelt landschapsarchitect Dirk Sijmons in een intervieuw met het Brabants Dagblad. Volgens Sijmons is de kans groot dat de leefbaarheid van de buitengebieden in de provincie zal worden aangetast doordat andere vormen van ruimtegebruik, zoals recreatie, in de nabijheid van megastallen in de verdrukking komen. Sijmons sprak met de krant in het kader van zijn benoeming tot provinciaal adviseur voor de komende 2,5
jaar.

De landschapsarchitect geeft aan dat er een mentaliteitsverandering nodig is om het aanzien van Brabant ingrijpend te kunnen verfraaien, zoals de provincie van plan is. "Dit vergt een heel lange adem."

(Bron: Brabants Dagblad, 30-10-08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel