Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 26 september 2008 organiseerde Provinciale Staten een thema-bijeenkomst, die deels in Weert en omgeving en deels in Horst aan de Maas plaats vond. De bijeenkomst was een voorbereiding op de behandeling van het burgerinitiatief van Behoud de Parel onder de titel: "JA tegen boerenlandbouw - NEE tegen megastallen".

In Weert werd met name ingegaan op de reconstructie, in Horst aan de Maas stond het Nieuw Gemengd Bedrijf centraal.

De Statencommissie Fysiek Domein werd goed geïnformeerd, onder in de vorm van een aantal documenten (zie bijlagen) en presentaties, onder andere van Behoud de Parel en Adrie Lukker (een van de artsen die de petitie ondertekende, die de gemeente Horst aan de Maas waarschuwde voor de gezonheidsrisico's met betrekking tot het NGB). Zij gingen met name in op de redenen waarom het NGB niet gevestigd moet worden in LOG Witveld.
Ook het Nieuw Gemengd Bedrijf en wethouder Litjens kregen de kans om hun standpunt (vóór de komst van het NGB) naar voren te brengen.

Behoud de Parel