Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ammoniak is voor veebedrijven een nog groter knelpunt dan tot nu toe werd aangenomen. Dit volgt uit de jongste berekeningen van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en andere instituten over het ammoniakgat en de depositie van ammoniak. De instituten constateren dat veel meer ammoniak neerslaat op natuurgebieden dan toe nu toe werd aangenomen. Dit komt volgens de wetenschappers omdat natuurgebieden relatief stikstofarm zijn en daarom gemakkelijker en ook meer ammoniak opnemen dan de meestal al rijk van stikstof voorziene landbouwgronden en gewassen.

Het rapport over het ammoniakgat vormt extra munitie voor de Commissie-Trojan, die het kabinet moet adviseren over het ammoniakbeleid. Naar verwachting neigt de commissie ook zonder het rapport al naar een advies tot extra bescherming van Natura 2000-gebieden. Het PBL meldde vorige week dat het rapport over het ammoniakgat niet hoeft te leiden tot strenger ammoniakbeleid. Dit behoeft nuancering, aldus het plabureau.

Om te voldoen aan de Europese ammoniak-eisen (NEC-plafond) is geen strenger beleid nodig. Het NEC-plafond voor Nederland is 128 kiloton. De huidige emissies worden geraamd op 130 kiloton. Voor het Natura-2000 beleid gelden echter andere eisen, die niet landelijk, maar lokaal gezien van belang zijn. Volgens dit onderzoek moeten veebedrijven bij Natura-2000 gebieden aan nog strengere eisen voldoen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Klaas van der Horst, 3-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel