Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De commissie Ruimte van de provincie Flevoland heeft op 27 maart aangegeven het Omgevingsplan op het onderdeel van de intensieve veehouderij te willen herzien, zodat gezinsbedrijven kunnen uitbreiden en de ontwikkeling van megabedrijven wordt voorkomen. Op basis van de nota 'Nieuw beleid intensieve veehouderij' besluiten Gedeputeerde Staten nu om intensieve veehouderij in het landelijk gebied te begrenzen op 4.000 m2.

Bij de vaststelling van het Omgevingsplan in 2006 werd het beperkende ruimtelijk beleid van de provincie op het gebied van intensieve veehouderij nog afgeschaft, als gevolg van de sterk verbeterde landelijke regelgeving voor deze sector.

(Bron: Provincie Felvoland, 23-10-08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel