Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De NVV roept de provincies op om te komen tot een convenant varkenshouderij in het landelijk gebied. Op die manier wil de NVV werken aan oplossingen om toekomstperspectief voor de varkenshouderij in Nederland te behouden.

De oproep staat in een brandbrief die de vakbond naar de reconstructieprovincies heeft gestuurd. De vakbond hoopt dat de patstelling wordt doorbroken, die in de ogen van de vakbond dreigt te ontstaan nu het Rijk de verantwoordelijkheden op het punt van de reconstructie heeft afgeschoven naar provincies en de gemeenten.

De NVV wil in het convenant afspraken vastleggen over de rol van de varkenshouderij in het landelijk gebied en de rol van provincies hierin. De NVV hoopt dat provincies daarbij meer nadruk leggen op het individuele bedrijf dan op het gebied waar het in ligt. "Bestaande bedrijven in verwevingsgebieden hebben soms veel mogelijkheden. Het lijkt af en toe wel alsof dat vergeten wordt door alle commotie rondom LOG's", constateert NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 8-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel