Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Pluimvee- en varkenshouders krijgen geen uitstel van de verplichting om de ammoniakuitstoot in bestaande stallen te verminderen. Aanvankelijk was er sprake dat zij pas in 2013 hoeven te voldoen aan nieuwe emissiegrenswaarden in plaats van in 2010, maar milieuminister Jacqueline Cramer ziet hier geen ruimte voor.

Ook melkveehouders krijgen te maken met een aanscherping van de regels. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Twee jaar geleden nam het parlement een motie van CDA en VVD aan, die het kabinet oproept de intensieve veehouderij een langere overgangstermijn te gunnen voor de ammoniakeisen in het Besluit huisvesting. Een beslissing hierover werd door toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel vooruitgeschoven.

Cramer zegt nu dat uitstel niet verantwoord is, omdat Nederland dan niet aan de Europese doelstelling voor ammoniak in 2010 kan voldoen. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat als bestaande stallen pas in 2013 worden aangepast de emissie vanaf 2010 jaarlijks met zeven kiloton toeneemt. Voor nieuwe stallen is nooit sprake geweest van uitstel.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 7-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel