Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het kabinet moet bij de onderhandelingen met de Europese commissie over het nieuwe mestbeleid pleiten voor flexibele gebruiksnormen.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat deze per gebied en zelfs per ondernemer moeten kunnen verschillen, zo bleek gisteren tijdens een debat. De komende maanden praten de ministers Gerda Verburg (landbouw) en Jacqueline Cramer (milieu) met Brussel over het mestbeleid na 2010. Volgens Verburg is een aanscherping van de gebruiksnormen onontkoombaar, omdat anders de doelen van de nitraatrichtlijn niet worden gehaald. Als dat al noodzakelijk is, dan moeten de bewindslieden in elk geval zorgen voor meer maatwerk, vindt de Tweede Kamer.

"Het aanscherpen van de normen kan negatieve gevolgen hebben voor de opbrengst", zei SGP-leider Bas van der Vlies. "Dat kan worden voorkomen door ondernemers meer flexibiliteit te bieden. Volgens Ger Koopmans (CDA) profiteren zowel de boer als het milieu daarvan. Verburg zegde toe te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de gebruiksnormen per grondsoort te differentiëren. Zij voegde daaraan toe dat dit niet mag leiden tot een stijging van de administratieve lasten voor boeren.

CDA en VVD pleitten er tevens voor de aanwijzing van heel Nederland als kwetsbaar gebied terug te draaien. Voor veen- en kleigronden is dat niet meer nodig, menen zij. Minister Cramer vindt echter dat daarvoor de milieusituatie onvoldoende is verbeterd.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 3-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel