Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gecombineerde luchtwassers voor de pluimveehouderij moeten er zo snel mogelijk komen. Dat schrijft minister Jacqueline Cramer (Vrom) in een brief aan de Kamer over de voortgang van het Programma luchtwassers. Vereniging Behoud de Parel concludeert daaruit, dat eerdere opmerkingen van de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) - dat zij beschikken over goed functionerende luchtwassers - met een korreltje zout genomen moeten worden.

Bestrijding fijnstof door pluimveehouderij noodzakelijk
In de brief aan de Kamer schrijft Cramer dat de luchtwassystemen er vóór 1 juni 2009 moeten zijn. Dan wordt voor de derde keer een subsidieregeling voor luchtwassers opengesteld, dit keer speciaal gericht op de pluimveehouderij. Die vormt de grootste bron van fijnstof in de landbouw. In totaal is 10 miljoen euro subsidie beschikbaar. De gecombineerde luchtwassers moeten de uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank uit de intensieve veehouderij zoveel mogelijk terugdringen. Voor de varkenshouderij zijn inmiddels enkele luchtwassystemen beschikbaar. Voor de pluimveehouderij is dat nog niet het geval. Groot probleem is volgens Cramer dat het vele stof dat pluimvee produceert de luchtwassers verstopt. Het beschikbaar krijgen van gecombineerde luchtwassers voor de pluimveehouderij heeft “absolute prioriteit”, aldus de minister.

Commentaar Behoud de Parel
Het beleidsvoornemen van minister Cramer laat een schril licht schijnen op de stellige bewering van de initiatiefnemers van het NGB, dat zij al beschikken over luchtwassers, die het fijnstof voor 80 tot 90% uit de lucht kunnen halen. Hoewel dat steeds bestreden werd door professor Groot Koerkamp (Universiteit Wageningen) volhardde ook Trudy van Megen, medewerkster van Knowhouse en ondersteuner van het NGB in de opvatiing dat zij over de juiste luchtwasser beschikken. Vraagtekens kunnen verder geplaatst worden bij de wetenschappelijke waarde van de rapportage van Blonk Milieu Advies, die beweerde dat fijnstof in voldoende mate uit de lucht gehaald kunnen worden. Blonk Milieu Advies schreef die rapportage in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas om te beoordelen of bij het NGB sprake was van een duurzaam en innovatief bedrijf.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel