Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Om de verrommeling van het buitengebied tegen te gaan, moeten provincies waardevolle cultuurlandschappen benoemen en deze beschermen. Boeren die daar zijn gevestigd, krijgen een financiële vergoeding voor de extra eisen waaraan zijn dienen te voldoen.

Dat adviseert de Taskforce Financiering Landschap onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan aan landbouwminister Gerda Verburg. Volgens Rinnooy Kan hebben de provincies de afgelopen jaren te weinig gedaan om de aantasting van het landschap te voorkomen, met als gevolg dat bebouwing oprukt en klassieke elementen zoals houtwallen verdwijnen.

Hij pleit er daarom voor dat provincies waardevolle gebieden aanwijzen en deze in samenspraak met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven beter beschermen. Boeren die als gevolg daarvan aan nieuwe eisen moeten voldoen, dienen daarvoor gecompenseerd te worden uit een nieuw op te richten landschapsfonds, Europees geld en private middelen. De kosten kunnen in de honderden miljoenen lopen, denkt de Taskforce.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 12-11-'08)

Behoud de Parel