Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdag 4 december 2007 overhandigden zo'n vijftig Noord-Limburgse artsen een petitie aan de burgemeester van Horst aan de Maas. Zij wezen in een begeleidende brief op de gezondheidsrisico's van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst. Eén van die risico's betreft MRSA-besmetting via varkens naar de mens. Die risico's nemen toe door de stijging van antibioticagebruik in de intensieve veeteelt. Het college van B&W van Horst aan de Maas reageerde toentertijd met de stelling dat het met de risico's nog wel mee viel. Ondertussen blijkt dat de verkoop van antibiotica in de landbouw stijgt, ondanks alle waarschuwingen.

Petitie artsen
De huisartsen van de Maasdorpen (Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst), tweeëndertig huisartsen uit Horst en omstreken, een zestal GGD-artsen en alle longartsen en drie internisten van het ziekenhuis (Vie Curi in Venlo) protesteerden 4 december 2007 tegen de komst van een aantal grootschalige projecten rondom Grubbenvorst, waaronder het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). De artsen hebben gekeken naar de mogelijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de komst van het NGB. Daarbij stuitten ze op de fijnstofproblematiek en de risico’s met betrekking tot MRSA. Ze zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat de risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van de fijnstof en de dreiging van MRSA te groot zijn.

Verkoop antibiotica stijgt, risico's nemen toe
In de media (zie bijlagen) werd op dinsdag 18 november 2008 melding gemaakt van de cijfers van het FIDIN, de belangenvereniging van fabrikanten en importeurs van diergeneesmiddelen. Daaruit blijkt dat de veehouderij ondanks het gevaar voor de volksgezondheid steeds meer antibiotica gebruikt. Door de toename van antibiotica in de veehouderij worden onder andere MRSA-bacteriën resistent. Voor zwakke patiënten in ziekenhuizen kan dat fataal uitpakken.

Maar ondertussen breiden de risico's zich uit naar zogenaamde ESBL's. Dat zijn de nieuwe onruststokers bij antibioticaresistentie bij de mens. Ze zijn mogelijk gevaarlijker dan de meer bekende MRSA's. Hiervan bestaan veel varianten, waarvan sommige zeer gevaarlijk zijn. De diergerelateerde MRSA of varkens-MRSA is minder gevaarlijk. ESBL's zijn enzymen die zorgen dat een antibioticum minder of helemaal niet meer werkzaam is of minder goed of helemaal niet wordt opgenomen. Vroeger kwamen ESBL's vrijwel alleen in ziekenhuizen voor. Tegenwoordig zijn ze ook onder de bevolking in opkomst. Dat komt waarschijnlijk doordat ESBL's vanuit de dierhouderij overstappen naar de mens. Een type dat op flinke schaal bij vleeskuikens (het Nieuw Gemengd Bedrijf krijgt er 1,3 miljoen!) voorkomt is de belangrijkste boosdoener, maar ook uit de varkenshouderij kunnen ESBL's in de menselijke keten komen.

(Bron: Dagblad de Limburger/Tubantia/Boerderij)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel