Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Groen vermindert de fijnstofconcentratie in en om de stad lang niet altijd. Bovendien kan de invloed die het groen wel heeft naast positief ook negatief zijn. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van de momenteel beschikbare gegevens over de invloed van bomen en planten op de luchtkwaliteit. In opdracht van het ministerie van VROM en de GGD’s maakten ze daarvan een overzicht. Een conclusie, die het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas teleur zal stellen. Zij dachten namelijk met groenbeplanting rondom het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst de meeste fijnstof te kunnen afvangen.

Positief en negatief
Een positief effect van het groen is dat het de grotere deeltjes van fijnstof, of PM10, kan afvangen. De kleine deeltjes (PM2,5)worden echter niet of minder door het groen afgevangen, terwijl deze naar verwachting wel schadelijk zijn voor de gezondheid. Groen kan een negatief effect hebben naast een weg of in een straat als het daarbij de gemiddelde windsnelheid verlaagt, waardoor de concentratie fijnstofdeeltjes toeneemt.

NO2
Naast fijnstof is ook NO2 (stiktofoxide) een belangrijke component van door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging. Op het gebied van stikstofdioxide (NO2) zijn weinig metingen beschikbaar. Die laten bovendien geen effecten van groen op de NO2-concentraties zien, zo concludeert het RIVM.

Grootschalige onderzoeken
Het instituut heeft de conclusies getrokken op basis van wat er nu bekend is. In Nederland lopen echter nog verschillende onderzoeken naar de effecten van groen op de luchtkwaliteit langs snelwegen en naar de combinaties van geluidsschermen met groen. Door de grootschalige opzet van deze onderzoeken is het mogelijk dat de inzichten in de effecten van groenstroken langs rijkswegen in de loop van 2009 zullen veranderen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel