Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrijdag 18 april besloot Provinciale Staten delen van het natuurgebied Kaldenbroek nabij Grubbenvorst de wettelijke beschermingsstatus teg schadelijke effecten van de veehouderij te ontnemen. Dit is gebeurd op verzoek van het college van B&W van Horst aan de Maas, met als doel om meer ruimte voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld te rkijgen. Het verzoek van Horst aan de Maas is niet volledig gehonoreerd door Provinciale Staten, maar feitelijk is er nu sprake van te weinig bescherming. De bevoegdheid van Provinciale Staten dient om natuur tegen de effecten van de veehouderij te beschermen. Nu wordt deze bevoegdheid ingezet om de veehouderij tegen de natuur te beschermen. De omgekeerde wereld!

Dit was de reden voor Behoud de Parel naar de Raad van State te stappen. Als eerste is daarbij om een voorlopige voorziening gevraagd. De Raad van State heeft op 25 november in een voorlopige uitspraak gesteld dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg overeind kan blijven (voor de uitspraak, zie de bijlage).

Hiermee is de zaak allerminst voorbij. In Dagblad de Limburger van zaterdag 29 november jl. (zie bijlage) wordt dat - geheel ten onrechte - wel beweert. Dagblad de Limburger laat na te vermelden dat het om een voorlopige uitspraak gaat. De hoofdzaak moet nog voorkomen en wordt over enkele maanden verwacht.

Belang van Kaldenbroek
Kaldenbroek is voor veel Grubbenvorstenaren een belangrijk natuurgebied. En in de strijd tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf is het natuurgebied nog belangrijker geworden. Immers, vanwege de omvang van het NGB moet dit bedrijf een extra zware (zogenaamde IPPC-)toets ondergaan. Als Kaldenbroek de status van kwetsbaar gebied terug krijgt, dan is het onwaarschijnlijk dat het NGB die toets doorstaat.

Milieufederatie Limburg haakt af
Aanvankelijk heeft Behoud de Parel de juridische handschoen opgepakt samen met de Milieufederatie Limburg. Een gezamenlijk verzoek tot schorsing van het besluit van de provincie was al ingediend. Op het laatste moment trok de Milieufederatie zich echter terug. Juist nadat in Provinciale Staten door het CDA en de VVD vraagtekens waren geplaatst bij het verstrekken van subsidies aan milieuorganisaties. Mikpunt van CDA en VVD was met name de Milieufederatie, omdat die volgens de twee partijen eerst meepraat over allerlei plannen en als die haar later toch niet zinnen, gaan ze alsnog juridische procedures volgen. De Milieufederatie is kennelijk gezwicht voor die kritiek en staat een grondrecht af om de subsidie niet in gevaar te brengen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel