Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het stelsel van dierrechten in de varkens- en pluimveehouderij kan verdwijnen. Voorwaarde is dat de milieurandvoorwaarden op orde zijn. Dat heeft PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens gezegd.

Bij de milieurandvoorwaarden gaat het met name om het mest- en
ammoniakbeleid en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De dierrechten (aantal te houden dieren door een veehouder) zijn een middel om de mestproductie in de varkens- en pluimveesector te beperken. Voor de melkveehouderij werkt nu de quotering als zodanig. Deze wordt in 2015 afgeschaft.

Het dierrechtenstelsel geldt in beginsel ook tot 2015. Tot die tijd moeten intensieve veehouders dierrechten aankopen als ze willen uitbreiden. Minister Gerda Verburg zinspeelde deze week, in een brief aan de Kamer over ammoniak, op het vervallen van de dierrechten. Ze kondigde onderzoek aan naar de milieueffecten van het (mogelijk) verdwijnen van de dierrechten en de melkquota. CDA en VVD zijn, opmerkelijk genoeg, voorzichtiger dan
Waalkens. "Laat het voorlopig maar zo", zegt Ger Koopmans (CDA).
VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff sluit zich daarbij aan.

Onderzoekers van het LEI adviseerden eind vorig jaar het dierrechtenstelsel voorlopig niet op te heffen. Het LEI voorzag een overschrijding van de stikstof- en fosfaatnormen, als ondernemers de uitstoot van deze stoffen per dier niet verminderen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 25-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel