Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bij een screening van 791 Deense varkenshouders op een vakcongres in oktober blijkt 2,8 procent drager van MRSA. Dat meldt de bedrijfsadviesorganisatie voor de varkenshouderij, Dansk Svineproduktion. De tests werden uitgevoerd door het Deense rijksseruminstituut.

Volgens Dansk Svineproduktion is het aantal van 22 dragers kleiner dan verwacht, maar is het niettemin duidelijk dat er in de varkenshouderij sprake is van een verhoogd risico.

Dat was ook het doel van het screeningsinitiatief, namelijk om een indicatie te krijgen hoe groot het probleem in de praktijk is. De MRSA-bacterie is in de humane gezondheidszorg zeer gevreesd wegens zijn resistentie tegen antibiotica.

MRSA is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor de meeste, gangbare antibiotica. Daardoor is deze moeilijk te bestrijden. De bacterie wordt overgebracht door direct contact met het dier.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Wim Verseput, 26-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel