Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH - De SP-Statenfractie vindt dat snel een onderzoek moet worden gedaan naar de gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij. Gebeurt dit niet landelijk, dan moet de provincie dit volgens de grootste oppositiepartij zo'n onderzoek zelf organiseren. ,,Het is onverantwoord met de ontwikkeling van megastallen door te gaan, zolang de risico's hiervan niet zijn onderzocht", betoogt het statenlid Ron van Zeeland. Hij wijst hierbij ook op een recente belofte van gedeputeerde Rüpp over een initiatief om de onrust onder burgers over de megastallen weg te nemen.

De SP stelt deze kwestie aan de orde in de Statenvergadering van komende vrijdag. Aanleiding hiervoor is een artikel in het Brabants Dagblad van afgelopen vrijdag waarin de GGD de vrees uit dat er niets terecht komt van een grondig onderzoek in Brabant naar de gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij voor omwonenden. ,,Mijn indruk is dat Rüpp de zaak heeft doorgeschoven naar het ministerie van LNV en nu met de armen over elkaar afwacht wat er in Den Haag gebeurt", zegt Van Zeeland die een onderzoek wil naar blootstelling van de mens aan fijn stof en infectieziekten.

(Bron: Brabants Dagblad, 8-12-'08)

Behoud de Parel