Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) wil een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) die 12 ha in beslag gaat nemen, een haven van 11 hectare en een zogenaamd ‘omputterrein (slibdepot) van 10 ha gaan realiseren in het Raaieind. Per dag betekent dat 300 vrachtwagens en dat minstens 25 jaar (waar de gemeente eerder zei dat het 15 tot 20 jaar zou duren)! Veel fijnstof (van de installatie en het vrachtverkeer) en geluidsoverlast valt te verwachten. Niet zo goed voor de gezondheid.

Gevoegd bij alle andere plannen rondom Grubbenvorst (denk aan het NGB, Trade Port Noord, Californië, Floriade, enzovoorts) betekent dit dat Grubbenvorst ingesloten wordt door industrie. Met andere woorden: Grubbenvorst komt op een industrieterrein te liggen. Dat moet voorkomen worden. Vereniging Behoud de Parel heeft een alternatief: een drijvende zandverwerkingscentrale op de Maas.

Komende dinsdag om 20.00 uur in ’t Haeren vindt er een discussie plaats over die CZVI. Op het land, zoals DCM dat wil of op het water, zoals Behoud de Parel en de meerderheid van de omwonenden van het Raaieind willen. Kom dinsdagavond naar ’t Haeren om mee te praten over de toekomst van Grubbenvorst, de toekomst van u en uw kinderen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel