Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

LTO varkenshouderij vindt de beweringen van het RIVM, dat de veehouderij te veel antibiotica zou gebruiken, ongegrond. Veehouders houden hun dieren gezond en passen gericht medicijnen toe als hun dieren ziek worden. In de varkenshouderij is er geen sprake van dat de resistentieproblematiek toeneemt. Roel Continho, directeur van het RIVM, spreek voor zijn beurt. In diverse reacties op artikelen in de regionale bladen heeft Annechien ten Have-Mellema aangegeven dat de sector veel onderzoek heeft uitgevoerd naar de MRSA problematiek. Er loopt inmiddels een miljoenenproject gericht op het uitbannen van MRSA in de veehouderij. Binnenkort komen het ministerie van LNV en de sector met een convenant waarin harde afspraken worden gemaakt over het nog verder terugdringen van het gebruik. De cijfers waarop Continho zijn uitspraken baseerd zijn geen gebruikscijfers maar handelscijfers. Die cijfers zijn niet gecorrigeerd voor voorraadvorming en export. LTO varkenshouderij heeft samen met de NVV en de GD het initatief genomen om wel goede gebruikscijfers op tafel te krijgen. Binnen IKB leggen de varkenshouders individueel hun medicijngebruik al vast.

(Bron: LTO Noord, 18-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel