Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komt geen nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico's van megastallen. Volgens landbouwminister Gerda Verburg is dat niet nodig. Wel gaan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gezamenlijke GGD’s bestaande studies inventariseren en beoordelen. Dat hebben Verburg en haar collega Ab Klink van Volksgezondheid deze week afgesproken met de vijf reconstructieprovincies. Op initiatief van Noord-Brabant hebben deze met het kabinet gesproken over de risico’s van megastallen voor de volksgezondheid. Daarbij gaat het over onder meer de kans op verspreiding van dierziekten en de uitstoot van fijnstof.

Sommige gemeenten en provinciale afdelingen van politieke partijen vinden dat er nieuw onderzoek moet komen naar de gezondheidseffecten van dergelijke veehouderij. Volgens Verburg is er echter al voldoende studie verricht naar dit onderwerp. Daarom wordt er nu een inventarisatie gemaakt van bestaand onderzoek. Of er alsnog een nieuwe studie komt als blijkt dat er te weinig feiten bekend zijn, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van Verburg wilde hier gisteren niet op vooruit lopen.

Onrust bij huisartsen en GGD
Aanleiding voor het besluit om te komen tot het inventariserend onderzoek is onrust die in Noord-Brabant is ontstaan bij huisartsen en GGD’en. Kern van de kritiek is dat er nu te weinig duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van megastallen. Fijnstof uit de intensieve veehouderij zou luchtwegaandoeningen kunnen veroorzaken. Ook zouden megastallen de kans op verspreiding van infectieziekten vergroten.

Onderzoeksresultaten tegen het licht
Het onderzoeksinstituut RIVM en de GGD gaan nu samen bestaande onderzoeksresultaten tegen het licht houden. De kern van alle gegevens wordt samengevat in ‘factsheets’, zegt een woordvoerder namens de provincie Brabant en het ministerie van Landbouw.

Beoordelingssystematiek
Volgens de woordvoerder zorgen RIVM en GGD vervolgens voor een ‘beoordelingssystematiek’. Deze moet aangeven welke waarde aan theoretische risico’s moet worden toegekend en wat ertegen kan worden gedaan.

Resultaten op korte termijn
Volgens de woordvoerder moet op deze manier uiteindelijk meer duidelijkheid ontstaan. De afspraak om het op deze wijze aan te pakken, is gemaakt door de reconstructieprovincies Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg en de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid. De resultaten worden ‘op korte termijn’ verwacht.

Eind vorig jaar schreven acht actiegroepen - waaronder Behoud de Parel uit Grubbenvorst - een brief aan het kabinet, waarin zij aandacht vroegen voor de gevaren van megastallen. Zij wezen daarin op studies van onder meer het RIVM.

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant wil dat de provincie nu zelf onderzoek gaat doen naar de gezondheidsrisico's van megastallen. De partij gaat dat voorstel doen tijdens de eerstvolgende Statenvergadering nu landbouwminister Gerda Verburg heeft besloten niet verder onderzoek te laten doen naar gezondheidsrisico's. “Een meerderheid van Provinciale Staten wil een onderzoek naar de risico’s van de intensieve veehouderij. LNV wil eenvoudigweg niet, dan moeten we zelf het initiatief nemen. De maatschappelijke onrust die in heel Brabant toeneemt, vraagt om provinciale regie. Die moet Gedeputeerde Paul Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting, red.) wat mij betreft dan ook nú nemen”, aldus SP-Statenlid Ron van Zeeland.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls en Heleen Smits en Binnenlands Bestuur, 9 en 10 januari 2009)

Behoud de Parel