Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Veehouders krijgen de tijd hun stallen aan te passen aan milieu-eisen. Minister Jacqueline Cramer houdt niet vast aan de datum van 1 januari 2010 om de stallen te laten voldoen aan strengere normen rond de uitstoot van ammoniak. Wel moeten de boeren dan in een plan aangeven hoe ze wel aan de normen gaan voldoen.

Cramer kreeg hiervoor donderdag de steun van CDA, PvdA, VVD en SGP, maar haalde zich de woede op de hals van SP, GroenLinks en PvdD. Cramer denkt dat zij net binnen het uitstootplafond van ammoniak kan blijven dankzij een actieplan waarin de sector en de gemeenten zich kunnen vinden. Volgens SP'er Hugo Polderman gaat dat niet lukken. Esther Ouwehand (PvdD) en Ineke van Gent (GroenLinks) verwijten het kabinet een noodzakelijke ingreep keer op keer voor zich uit te schuiven.

Koopmans
Ger koopmans (CDA) toonde zich tevreden met de uitkomst van het debat. Al in 2006 diende hij samen met de VVD een motie in om de strengere huisvesting van dieren niet in 2010, maar in 2013 te laten ingaan. Het kabinet wilde daartoe alleen overgaan als de totale uitstoot van ammoniak onder het plafond zou blijven.

Cramer zei donderdag dat dit het uitgangspunt blijft. Uitstel heeft als voordeel, dat boeren de mogelijkheid krijgen hun stallen niet alleen aan te passen aan de ammoniaknormen, maar tegelijkertijd aan eisen rond uitstoot van fijnstof en aan welzijnseisen voor legkippen en varkens.

(Bron: De Pers, 22-1-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel