Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Dorpsraad van Grubbenvorst is niet tevreden over het uitblijven van een zogenaamde nulmeting die zou plaatsvinden in het kader van de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Al in 2007 heeft de Dorpsraad van Grubbenvorst gevraagd om zo'n nulmeting en het college heeft daar ook toegezeggingen over gedaan. Al eerder heeft ook Vereniging Behoud de Parel om een dergelijke nulmeting gevraagd. Nu een daadwerkelijke nulmeting uitblijft heeft de Dorpsraad het college van B&W een brief geschreven, waarin in fikse bewoordingen gesteld wordt dat de Dorpsraad verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

De Dorpsraad van Grubbenvorst eist van het college van B&W dat er een nulmeting plaatsvindt vóór dat er vergunningen verleend worden aan welk project dan ook rondom Grubbenvorst. De nulmeting is van groot belang om een referentiekader te hebben als straks rondom Grubbenvorst nieuwe projecten worden uitgevoerd. Behoud de Parel wil met de nulmeting vooral aantonen, dat er nu al een hoge concentratie van fijnstof is, die een verdere uitbreiding van de uitstoot van fijnstof niet toe laat.

De Dorpsraad heeft het idee dat ze aan het lijntje worden gehouden. Ze vraagt dan ook op zeer korte termijn een exacte datum te krijgen, waarop metingen in Grubbenvorst zullen plaatsvinden. De Dorpsraad wijst er nog eens op dat de inwoners van Grubbenvorst zich ernstige zorgen maken over de toekomstige ontwikkelingen rond hun dorp. De inwoners verwachten van de Dorpsraad een duidelijk signaal, over welke stappen wij gaan ondernemen.

In Dagblad de Limburger van vrijdag 30 januari 2009 stond dat wethouder Litjens beloofde dat de meting er komt. „Maar zij moet wel nauwkeurig gedaan worden anders is het resultaat niet betrouwbaar en heb je er nog niks aan. We zijn met diverse instanties in overleg hoe we die meting het beste uit kunnen voeren. Mogelijk komt er een permanent meetpunt in dat gebied". Aldus Litjens in diens commentaar.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel