Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Alle verhalen die met de algememe ontwikkelingen te maken hebben.

Zienswijze Behoud de Parel op rapport Milieubeoordeling 2022-2030 Klavertje-4, LOG Witveldweg en CVI Raaieind

Projecten & onderwerpen: 

intensieve veeteeld: struisvogelpolitiekIn opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas heeft de AnteaGroup een “Milieubeoordeling” opgesteld. Het Milieubeoordelingsrapport is in feite een literatuurstudie naar de verschillende Milieu Effect Rapportages die indertijd per locatie opgesteld zijn. Het gaat daarbij om de verwachtte milieueffecten van de gebiedsontwikkelingen Klavertje 4, Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg en Centrale Zandverwerkingsinstallatie  Raaieinde 2022-2030 in met name de kernen van Lottum, Melderslo, Horst en Grubbenvorst.
Vereniging Behoud de Parel heeft veel bedenkingen bij de inhoud van het rapport. De vereniging heeft er moeite mee dat er feitelijk sprake is van voortzetting van het ingeslagen pad. Reden voor de vereniging haar zienswijze op het rapport aan de gemeente Horst aan de Maas in te dienen.

Kieswijzer Milieudefensie

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 mei mag je naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Weet jij al wat je gaat stemmen? Met de kieswijzer voor de Europese verkiezingen helpt Milieudefensie de kiezer een handje.

Of het nu om ons voedsel gaat, onze energievoorziening of onze leefomgeving; in Brussel worden belangrijke besluiten genomen. Niet alle partijen in Europa zijn echter even overtuigd van de problemen voor het milieu en de noodzaak dit aan te pakken.

Hoe publiceer ik ingediende reacties?

Reacties die ingediend zijn zijn niet onmiddelijk zichtbaar op de site.

Om een reactie zichtbaar te maken, doe:

* Klik op Reacties beheren
* Klik op Bewerken direct achter de betreffende reactie
* Zet de optie "Gepubliceerd" in "Publicatie-opties" aan
* Klik op Indienen

De reactie is nu zichtbaar bij het aangegeven onderwerp.

Taxonomy upgrade extras: 

Hoe voeg ik een reactie toe?

Een reactie die niet via de website binnenkomt, is toe te voegen door:

* Klik op Reageer
* Vul de gegevens in
* Klik op indienen

De reactie is nu zichtbaar te maken door middel van "Reactie beheren".

Taxonomy upgrade extras: 

Hoe plaats in een artikel op de nieuws pagina.

Een willekeurig artikel wordt op de nieuwspagina geplaatst door de optie "Aangeraden op de voorpagina" aan te zetten in de groep "Publicatie-opties".

Alleen het 'teaser' deel van een bericht wordt op de nieuws pagina gezet. Dit deel is aan te geven door op te nemen in de tekst tussen het 'teaser' deel en de rest van het artikel.

Let op he teaser deel niet bold te maken, aangezien die de stijl van de nieuwspagina aantast.

Taxonomy upgrade extras: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Algemeen