Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Twijfels bij fijnstofmetingen LOG Witveldweg

Projecten & onderwerpen: 

fijnstof meetstationBehoud de Parel heeft grote twijfels over de fijnstofmetingen van het meetstation nabij LOG Witveldweg. Dat meetstation is daar geplaatst om vast te stellen of er nog ruimte is voor verdere uitstoot van fijnstof na de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen). Behoud de Parel baseert haar twijfels op een onderzoek van Teus Hagen. Deze verzamelde metingen over een periode van ruim twee en een half jaar door in die periode alle gegevens van het meetstation te downloaden en te vergelijken met overheidsrapporten. Eerder (2009/2010) onderzocht Behoud de Parel de uitstoot van fijnstof en concludeerde dat er reden was voor zorg (zie: het artikel van 2010).

Bezwaar Behoud de Parel tegen verlenen vergunning in kader van Natuurbeschermingswet

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de provincie om een vergunning te verlenen aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) krachtens de Natuurbeschermingswet. Het gaat om het deel van Kuijpers Kip (1,2 miljoen kippen, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij aan de Witveldweg 35 te Grubbenvorst).

Provincie start procedure omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) voor Kuijpers Kip

Projecten & onderwerpen: 

De provincie Limburg is de procedure gestart voor het verlenen van een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) voor Kuijpers Kip, een onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. Behoud  de Parel heeft haar zienswijzen (via advocaat Xander Wynands en Valentijn Wösten) ingestuurd tegen de vergunning voor de eerste en grootste 'gigastal' van Nederland. Ook Wakker Dier heeft een zienswijze ingediend.

Hoger beroep tegen bouwvergunning Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Vandaag zijn de bezwaren van Behoud de Parel tegen het verlenen van een bouwvergunning aan de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, slachterij en mestverwerkingsinstallatie) behandeld in hoger beroep behandeld door de Raad van State in Den Haag. Het hoger beroep is ingesteld omdat de Rechtbank Roermond eerder het bezwaar van Behoud de Parel tegen het verlenen van de bouwvergunning aan de kant heeft geschoven.

Win-win-win door versnelde realisatie milieumaatregelen bij varkenshouderij Heideveld in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Varkenshouderijbedrijf Heideveld Varkens en vereniging Behoud de Parel (beide uit Grubbenvorst) hebben op vrijdag 2 mei in bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente Horst aan de Maas een overeenkomst getekend betreffende de versnelde realisatie van milieumaatregelen bij Heideveld Varkens. Nadat Heideveld en Behoud de Parel eerder al een voorlopig akkoord hadden bereikt, heeft nu ook de gemeente haar volledige medewerking toegezegd aan het snel realiseren van de milieumaatregelen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB