Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Advies richtlijnen voor de MER voor het Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Zienswijze Maatschap Vollenberg Grubbenvorst met betrekking tot de vestiging van een zogenaamd Nieuw Gemengd bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Mijne Heren,

Werkgroep in reactie op MER: Nieuw Gemengd Bedrijf is tragedie voor boeren!

Projecten & onderwerpen: 

BiggetjeDe SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg heeft een notitie gestuurd naar de provincie over het voornemen in Horst aan de Maas een zogenaamd “Nieuw Gemengd Bedrijf” (NGB) te vestigen. In de notitie gaat de werkgroep in op de gevolgen van vestiging van dit bedrijf.

Inspraaknota SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg (m.b.t. Startnotitie milieu-effectrapport Nieuw gemengd bedrijf)

Projecten & onderwerpen: 
Hierbij maken we van de gelegenheid gebruik om onze visie en opmerkingen ten aanzien van het Nieuwe Gemengde Bedrijf in Horst aan de Maas in te dienen als reactie op de Starnotitie die door de provincie Limburg is vrijgegeven op 13 oktober 2006.

Gemeenteraad Horst aan de Maas houdt interpellatiedebat over Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Bio-industrie
In de raadsvergadering van 14 november jl. is een interpellatiedebat gevoerd over het Nieuw Gemengd Bedrijf, een initiatief van een aantal ondernemers om nabij de Witveldweg in Horst een bedrijf te realiseren waarin 33.000 varkens en ruim 1,2 miljoen kippen moeten worden gehuisvest.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB