Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Interpellatiedebat in de gemeenteraad van Horst aan de Maas van 14 november 2006, aangevraagd door Thijs Coppus (SP)

Projecten & onderwerpen: 
14november 2006 is in de gemeenteraad van Horst door een aantal burgers gebruik gemaakt van het spreekrecht om te spreken over de vestiging van een zogenaamd "Nieuw Gemengd Bedrijf". Directe aabnleiding voor de burgers om in te spreken was het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over het zelfde onderwerp.In onderstaande de notulen van de raadsvergadering met betrekking tot het Spreekrecht en het Interpellatiedebat.

INHOUD:
1. Opening, Mededelingen, Presentatie, Agenda en loting volgnummer;
2. Uitoefening spreekrecht;
3. Interpellatiedebat nieuw gemengd bedrijf.

Verslag van de informatieavond over de Startnotitie MER Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Startnotitie MER Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB