Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

NGB (Heideveld Beheer BV) komt afspraken met Behoud de Parel na.

Projecten & onderwerpen: 

Bezoek Heideveld Beheer bvGisteren hebben een ambtenaar van handhaving en de projectleider van de Gemeente Horst aan de Maas samen met een delegatie van vereniging Behoud de Parel een bezoek gebracht aan varkensbedrijf Heideveld. Reden: op 19 september  moest Heideveld Beheer BV voldoen aan de milieu-eisen, die de gemeente Horst aan de Maas gesteld heeft aan het bedrijf - in opdracht van de Raad van State.

NGB probeert vernietiging omgevingsvergunning te voorkomen

Projecten & onderwerpen: 

Heideveld Beheer BV (de varkensstallen, die onderdeel uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat daarnaast nog eens 1,2 miljoen kippen moet herbergen en een mestvergistingsinstallatie kent) en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zienswijzen ingediend op het rapport van de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). De StAB is door de Raad van State opgedragen technisch onderzoek te doen naar de milieuvergunning (omgevingsvergunning).

Soap over protestborden aan A73 duurt voort

Projecten & onderwerpen: 

De soap rondom de actie van het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft een vervolg gekregen. Nadat de gemeente het protestbord van Behoud de Parel heeft weggehaald, leek daar een einde aan zijn gekomen. Maar naar nu blijkt heeft Behoud de Parel buiten de waard – in dit geval de gemeente – gerekend. Want ondanks de afspraak met Burgemeester Van Rooij dat de eigenaar van de grond waar het protestbord was geplaatst was, geen dwangsom hoefde te betalen, heeft de gemeente nu geprobeerd die dwangsom toch te innen. De eigenaar van de grond – Henk den Mulder – diende een klacht in tegen de burgemeester. De vordering van een tweede dwangsom werd voorlopig ingetrokken.

Waar ging het ook al weer om? Afspraak en Klacht.

Twijfels bij fijnstofmetingen LOG Witveldweg

Projecten & onderwerpen: 

fijnstof meetstationBehoud de Parel heeft grote twijfels over de fijnstofmetingen van het meetstation nabij LOG Witveldweg. Dat meetstation is daar geplaatst om vast te stellen of er nog ruimte is voor verdere uitstoot van fijnstof na de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen). Behoud de Parel baseert haar twijfels op een onderzoek van Teus Hagen. Deze verzamelde metingen over een periode van ruim twee en een half jaar door in die periode alle gegevens van het meetstation te downloaden en te vergelijken met overheidsrapporten. Eerder (2009/2010) onderzocht Behoud de Parel de uitstoot van fijnstof en concludeerde dat er reden was voor zorg (zie: het artikel van 2010).

Bezwaar Behoud de Parel tegen verlenen vergunning in kader van Natuurbeschermingswet

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de provincie om een vergunning te verlenen aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) krachtens de Natuurbeschermingswet. Het gaat om het deel van Kuijpers Kip (1,2 miljoen kippen, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij aan de Witveldweg 35 te Grubbenvorst).

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB