Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Donderdag 17 december rechtszaak tegen verlenen omgevingsvergunning aan kippenstallen NGB

Projecten & onderwerpen: 

Op donderdag 17 december 2015 om 10.15 uur vindt in Roermond (Willem II Singel 67) de rechtszitting plaats over de omgevingsvergunning die de Provincie verleend heeft aan Kuijpers Kip, die binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) stallen wil plaatsen met zo'n 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie. De rechtszaak is een gevolg van het bezwaar van Behoud de Parel en omwonenden tegen het verlenen van  de omgevingsgunning.

Dorpsraad Grubbenvorst: "Wij willen geen proefkonijn zijn!"

Projecten & onderwerpen: 

Met een drietal artikelen (zie bijlagen) besteedde Dagblad de Limburg eind november aandacht aan de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Met 35.000 varkens, 1.2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie wordt dat de grootste megastal van Nederland. Als de plannen doorgaan. Met betrekking tot eén onderdeel - de varkensstallen - zijn alle juridische wegen voor de tegenstanders afgesloten. De stallen mogen gebouwd worden. Voor de kippenstallen ligt dat anders.

Raad van State wijst bezwaren Behoud de Parel tegen vergunning in kader Natuurbeschermingswet af

Projecten & onderwerpen: 

De Raad van State heeft woensdag 10 juni laten weten dat ze de bezwaren van de vereniging Behoud de Parel en omwonenden tegen het verlenen van een vergunning aan Heideveld BV door de provincie Limburg in het kader van de Wet Natuurbescherming af wijst (zie voor de uitspraak de bijlage). Heideveld BV heeft het plan om - als onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf - een varkensstal te bouwen voor 35.000 varkens.

Gemeenteraad komt in actie inzake gezondheid omwonenden NGB

Projecten & onderwerpen: 

Bijna aan het einde van de raadsvergadering van dinsdag 26 mei besteedde de gemeenteraad van Horst aan de Maas aandacht aan de brief van Behoud de Parel (zie bijlage) over de negatieve gezondheidseffecten die voortkomen uit Intensieve Veehouderijen als het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) nabij Grubbenvorst, Horst, Melderslo en Lottum (lees het artikel over de brief hier).

Gemeenteraadscommissie “Ruimte” bespreekt brief Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 
In een brief aan de gemeenteraad (zie eerder artikel op deze website) verwijst Behoud de Parel naar onderzoek waaruit blijkt dat mensen in de buurt van een megastal met kippen of varkens meer stankoverlast hebben en daardoor meer gezondheidsklachten (o.a. chronische stress). De negatieve effecten nemen toe naarmate het aantal dieren groter is. Een ander onderzoek heeft al aangetoond dat de ervaren geurhinder veel groter is dan eerder door de overheid berekend.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB