Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Handhaving afdwingen bij gemeente Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Behoud de Parel heeft het al vaker opgemerkt: de gemeente Horst aan de Maas is erg laks in haar handhavingsbeleid, zeker als het gaat om ondernemers, die (milieu)overlast veroorzaken. Zo worden zaken die gerelateerd zijn aan het Nieuw Gemengd Bedrijf door de gemeente zeer coulant behandeld. Een burger met een illegaal tuinhuisje zou er zijn vingers bij aflikken...

SP: Vragen bij gezondheidseffecten megastallen van Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Zoals bekend liggen er plannen om in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf te vestigen (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens en een mestvergistingsinstallatie). Nu door het RIVM is aangekondigd dat er nader onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veehouderij zet de SP vraagtekens bij een eerder onderzoek van de GGD, in opdracht van B&W. Volgens de GGD zou er geen sprake zijn van gezondheidsrisico’s. Reden voor SP-raadslid Thijs Lenssen om een aantal vragen te stellen.
 

NGB (Heideveld Beheer BV) komt afspraken met Behoud de Parel na.

Projecten & onderwerpen: 

Bezoek Heideveld Beheer bvGisteren hebben een ambtenaar van handhaving en de projectleider van de Gemeente Horst aan de Maas samen met een delegatie van vereniging Behoud de Parel een bezoek gebracht aan varkensbedrijf Heideveld. Reden: op 19 september  moest Heideveld Beheer BV voldoen aan de milieu-eisen, die de gemeente Horst aan de Maas gesteld heeft aan het bedrijf - in opdracht van de Raad van State.

NGB probeert vernietiging omgevingsvergunning te voorkomen

Projecten & onderwerpen: 

Heideveld Beheer BV (de varkensstallen, die onderdeel uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat daarnaast nog eens 1,2 miljoen kippen moet herbergen en een mestvergistingsinstallatie kent) en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zienswijzen ingediend op het rapport van de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). De StAB is door de Raad van State opgedragen technisch onderzoek te doen naar de milieuvergunning (omgevingsvergunning).

Soap over protestborden aan A73 duurt voort

Projecten & onderwerpen: 

De soap rondom de actie van het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft een vervolg gekregen. Nadat de gemeente het protestbord van Behoud de Parel heeft weggehaald, leek daar een einde aan zijn gekomen. Maar naar nu blijkt heeft Behoud de Parel buiten de waard – in dit geval de gemeente – gerekend. Want ondanks de afspraak met Burgemeester Van Rooij dat de eigenaar van de grond waar het protestbord was geplaatst was, geen dwangsom hoefde te betalen, heeft de gemeente nu geprobeerd die dwangsom toch te innen. De eigenaar van de grond – Henk den Mulder – diende een klacht in tegen de burgemeester. De vordering van een tweede dwangsom werd voorlopig ingetrokken.

Waar ging het ook al weer om? Afspraak en Klacht.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB