Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Einde aan subsidie voor mest­ver­gisters

Projecten & onderwerpen: 

Aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst bestaan plannen om de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland neer te zetten. De buurt heeft samen met Behoud de Parel een juridische procedure aangespannen tegen de plannen. De buurt en Behoud de Parel worden wellicht geholpen door een uitspraak van de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de subsidie voor mestvergisting afgeschaft wordt.

B&W Horst aan de Maas blijft treuzelen bij controle op Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas blijft treuzelen in het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de controle op de Intensieve veehouderij (IV). In de gemeenteraadsvergadering van 7 september 2021 werd dat aan de orde gesteld door SP-raadslid Michael Van Rengs. Hij vroeg waarom het college van B&W een snellere alternatieve aanpak die Behoud de Parel had voorgesteld niet overnam. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder stelde teleur. B&W blijft bij haar eigen – trage – aanpak.

SP Limburg stelt vragen over realisering Megamestfabriek aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft op 6 september 2021 schriftelijk vragen gesteld aan het College van GS van Limburg over de stand van zaken met betrekking tot de komst van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland  naar Grubbenvorst. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen, hebben zich uitgesproken tegen de komst van de fabriek. En de SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee wordt opgelost.

Plannen voor grootste mestfabriek van Nederland in Grubbenvorst/Venlo komen niet van de grond.

Projecten & onderwerpen: 

In 2017 verleende de provincie Limburg vergunning voor de bouw van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland door het Duitse bedrijf RMS (lees hier het artikel over de plannen van RMS). Maar tot op heden is er nog geen begin gemaakt met de bouw. Juridisch verzet van de buurt heeft dat vooralsnog kunnen voorkomen.

Behoud de Parel: "Alternatieve methode om IV-bedrijven sneller te controleren".

Projecten & onderwerpen: 

In juni 2021 stuurde het college van B&W een Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad van Horst aan de Maas waarin het college aangeeft hoe zij de actualiseringsplicht vergunningen IPPC-bedrijven wil aanpakken. In deze RIB (zie bijlage) worden de mogelijke scenario’s beschreven om te voldoen aan de actualisatieplicht.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders